Τα είδη του yoga που επικρατούν σήµερα στο δυτικό κόσµο.

Ο άνθρωπος ο οποίος επηρέασε περισσότερο από κάθε άλλον το είδος της Yoga (Asana Yoga) που ασκούν σήµερα οι περισσότεροι Αµερικάνοι, Ευρωπαίοι αλλά και Ασιάτες λέγεται T. Krishnamacharia και είναι ο αδιαµφισβήτητος πατέρας της σηµερινής Hatha Yoga.

Τα κυριότερα συστήµατα που αναδύθηκαν από τον Krshnamacharia και
επικρατούν σήµερα στον κόσµο είναι:

Ashtanga Yoga: Η αλήθεια είναι ότι επιφανειακά παρουσιάζεται ως µια δυναµική µορφή της Yoga. Όµως αν την εξετάσει κανείς σε βάθος και ασχοληθεί µε σοβαρότητα και συνέπεια µαζί της, θα δει, ότι τα πράγµατα δεν είναι όπως φαίνονται. Η Ashtanga Yoga είναι ένα κοφτερό µαχαίρι, µπορείς να το χρησιµοποιήσεις για να κόψεις το ψωµί, ή τις φλέβες σου. Το «σύστηµα» αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή και αγάπη… όπως άλλωστε και η ζωή.

Είναι καθορισµένη σειρά ασκήσεων της Hatha yoga που εκτελούνται µε συγκεκριµένο και δυναµικό (όχι όµως βίαιο) ρυθµό ροής (vinyasa) χρησιµοποιώντας την ujjayi αναπνοή, Uddiyana και Mulabandha Bandha που βοηθoύν στη συγκέντρωση του νου, τη χαλάρωση του νευρικού συστήµατος, στην εφίδρωση και αποτοξίνωση του σώµατος. Προϋπόθεση, οι ασκούµενοι να έχουν «µυηθεί» για ένα χρονικό διάστηµα στη σωστή εκτέλεση των ασκήσεων, µε αργή και σταδιακή εξέλιξη. Η καθηµερινή πρακτική εξάσκηση θα προσελκύσει τη φιλοσοφία της Υoga αυτόµατα!

Πάντως χαρακτηριστική είναι η πρόταση του δασκάλου που διέδωσε το σύστηµα της Ashtanga, Pattabhi Jois: “Practice and all is coming”.

Iyengar Yoga: ή αλλιώς η yoga της ευθυγράµµισης ή της λεπτοµέρειας. Το σύστηµα αυτό που έχει πάρει το όνοµά του από τον µεγάλο αυτό δάσκαλο έχει σαν στόχο την ακρίβεια και την απόλυτα σωστή στάση κάθε asanas αποκοµίζοντας έτσι τα µέγιστα οφέλη της. Αυτό πραγµατοποιείται µε πολλές προασκήσεις και βοηθήµατα. Το µόνο µειονέκτηµα η µη ρυθµική και διακοπτόµενη σειρά των ασκήσεων.

Ο B.K.S. Iyengar στο κλασσικό του βιβλίο “Yoga The path holistic health” αναφέρει: «η Yoga είναι ένα φως το οποίο µία φορά ανάβει και ποτέ δε θα σβήσει. Όσο πιο καλά εξασκείσαι τόσο πιο φωτεινή θα είναι η φλόγα.

Viniyoga yoga: µε κύριο εκφραστή αυτής της σχολής τον γιο του Krisnamacharia τον Τ.Κ.V. Desikachar. Το σύστηµα αυτό βρίσκεται ανάµεσα στην ακρίβεια των ασκήσεων του Iyengar και τις δυναµικές κινήσεις του Pattabhi Jois παρόλο που είναι πιο αργή από την Ashtanga Yoga συνδυάζοντας πολύ όµορφα την αναπνοή µε την κίνηση. Ο Desikachar αφιέρωσε την ζωή του στην εξάπλωση του µηνύµατος του πατέρα του στη ∆ύση και στην αυξανόµενη σύνδεση της Yoga µε την επιστήµη και την ιατρική. Συγκεκριµένα το µήνυµα του Krisnamacharia έλεγε: «στη νιότη σας είναι ο καιρός να δυναµώσετε τους µυς και να πετύχετε ευλυγισία µέσω διαρκούς εξάσκησης στη Yoga. Καθώς ωριµάζετε στην καριέρα και στην οικογενειακή σας ζωή, η Yoga σάς κρατάει υγιείς και ήρεµους. Σε µεγάλη ηλικία καθώς στρέφεστε προς τα µέσα και οι σκέψεις σας στρέφονται στο Θεό, η Yoga έχει µια πιο πνευµατική διάσταση».

Άλλα είδη Yoga (τα κυριότερα):

Sivananda Υoga: H πρακτική αυτού του συστήµατος είναι βασισµένη στην φιλοσοφία του µεγάλου ∆ασκάλου Sivananda Rishikesh µε τις οδηγίες του για µια πνευµατική ζωή και συνοψίζονται σε έξι απλές εντολές: «Υπηρέτησε. Αγάπα. ∆ώσε. Εξαγνίσου. ∆ιαλογίσου. Πραγµατοποίησε». Ο πυρήνας αυτής της Yoga συνδέεται µε το να βοηθηθούν οι µαθητές να απαντήσουν την ιστορική ερώτηση “ποιος είµαι”. Το σύστηµα αυτό συνοψίζεται σε πέντε κύριες αρχές: κατάλληλη άσκηση (asanas), κατάλληλη αναπνοή (pranayama), κατάλληλη χαλάρωση (nidra Yoga), κατάλληλη διατροφή (χορτοφαγική), θετική σκέψη (Vedanta) και περισυλλογή (dhyana).

Kundalini Yoga: ο Yogi Bhajanro το 1960 έσπασε την παράδοση και εισήγαγε την Kundalini Yoga στον απλό κόσµο και ιδιαιτέρως στις ΗΠΑ. Το σύστηµα αυτό συνδυάζει την Asana µε τις αναπνοές, τους ύµνους και το διαλογισµό για να ξυπνήσει την θεία ενέργεια που “κρύβεται” κουλουριασµένη στη βάση της σπονδυλικής στήλης.

Kripalu Yoga: εφαρµόστηκε από τον Amrit Desai. Συνδύασε το σύστηµα Vinyasa του Krshnamacharia µε τη δική του γκάµα ασκήσεων και αναπνοών. Το σύστηµα αυτό ενθαρρύνει τους µαθητές της να ανακαλύψουν τις δυνατότητες και της αδυναµίες τους και να “παίξουν” µε τα οριά τους, µπαίνοντας και βγαίνοντας από τις Asanas ανάλογα µε τις ανάγκες τους.

Βikram Yoga: εµπνευστής της ο Bikram Choudhury, ο οποίος αυτοαποκαλείται “yogi των stars” ενσωµατώνει 2 τεχνικές pranayama και 24 Asanas σε ένα studio υγρό και ζεστό (100° Fahrenheit). Aναφέρει συγκεκριµένα «το σώµα σας είναι όπως ένα σφουγγάρι. Για να το καθαρίσετε πρέπει να το συστρέψετε αφήνοντας τις τοξίνες να αποβληθούν από το σώµα και να κυκλοφορήσει σε όλο το σώµα το αίµα και το οξυγόνο».

Power Yoga: Αφορά περισσότερο την σωµατική εξάσκηση και πολύ λιγότερο τη νοητική, ή πνευµατική κατανόηση της Yoga. Το 1995 η Bender Birch µε την έκδοση του βιβλίου της (Fireside, 1995) προσπάθησε να προσαρµόσει την πρακτική της Yoga µε ένα δυτικό τρόπο. Πρόθεσή της ουσιαστικά ήταν να δώσει την πρακτική της Ashtanga Yoga σε µία πιο ήπια και «κατανοητή» για τον Αµερικάνικο λαό έκδοσή της.

Έτσι ένα µάθηµα της Power Yoga διατηρεί τη ρυθµική και δυναµική σειρά ασκήσεων της Ashtanga Yoga για τη βελτίωση της αντοχής δύναµης, ευλυγισίας και της ευεξίας των ασκουµένων µέσω της ροής θερµότητας και ενέργειας. Όµως δεν διατηρείται η συγκεκριµένη σειρά της Ashtanga Yoga και επίσης δε δίνεται λεπτοµερής έµφαση στην κάθε Asana, µε αποτέλεσµα το πρόγραµµα να ποικίλλει από µάθηµα σε µάθηµα (κάτι που το συµπλήρωσε πολύ όµορφα και επιδέξια η Anusara Yoga µετέπειτα).

(…συνεχίζεται στο τρίτο μέρος)