Είναι όλη αυτή η «μόδα» της πρακτικής του Yoga… Yoga ;

Είναι όλη αυτή η «μόδα» της πρακτικής του Yoga… Yoga ; Ή είναι μια ακόμη παραλλαγή ενός μαθήματος, σε αίθουσα… Read more Είναι όλη αυτή η «μόδα» της πρακτικής του Yoga… Yoga ;