Πώς τελικά συµβιβάζεται το Fitness µε την πρακτική του Yoga;

Θα µου επιτρέψετε να αναφέρω ένα εδάφιο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο “ουκ ήλθον καταλύσαι, αλλά πληρώσαι”, κεφ. ε’ στιχ.17. Η Yoga δεν ήρθε να καταλύσει την προϋπάρχουσα κατάσταση (άλλωστε η Yoga προϋπήρχε) αλλά να συµπληρώσει και όπως αναφέρει ένα ρητό των Ταοϊστών «αν κάνετε γυµναστικές ασκήσεις, πρέπει να κάνετε και εσωτερικές ασκήσεις…» και συνεχίζει «…αν κάνετε εσωτερικές ασκήσεις, µπορείτε να ξεχάσετε τις γυµναστικές ασκήσεις»!!! Ιδιαιτέρως οι Γυµναστές που ξεκινήσανε ως εκπαιδευτές του Fitness και καλούνται τώρα να εκπαιδεύσουν ανθρώπους πάνω στην Yoga. Χρειάζεται λοιπόν, πρώτα να εκπαιδευτούν οι ίδιοι και όχι µόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά σε σωµατικό και κυρίως σε νοητικό επίπεδο.

Χρειάζεται όλοι µας να δαµάσουµε -εφόσον καταρχάς κατανοήσουµε και εξερευνήσουµε- το ατίθασο άλογο, «το εγώ µας». Έτσι θα αποκτήσουµε, µια εσωτερική ισορροπία και τάξη ώστε να µπορούµε να δρούµε και να φέρουµε εις πέρας µε το πιο σωστό και ωφέλιµο τρόπο τις ευθύνες που παρουσιάζονται µπροστά µας…

Γνωρίζω τη δυσκολία του εγχειρήµατος και όσον αφορά του Γυµναστές, αν επιτευχθεί αυτό, ειδικά από γυµναστή που αγαπά την εργασία του, θα έχει άριστα αποτελέσµατα. Μάλιστα θα µπορούσαµε κάλλιστα να τους ονοµάζαµε τότε όχι απλά Γυµναστές αλλά «Παιδοτρίβες!» ή Αληθινά ∆ασκάλους!

Γιατί πιστεύεις ότι η παρουσία του Yoga είναι απαραίτητη στα γυµναστήρια µε την µορφή που µας εξήγησες παραπάνω και οι εκπαιδευτές να είναι καλοί γνώστες όλου του συστήµατός της;

Ο εκπαιδευτής πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει πολύ καλά όλο το σύστηµα της Hatha yoga, γνωρίζοντας ότι οι ασκήσεις (asanas) είναι ένα µόνο µικρό µέρος αυτής, για να µπορέσει να εκπαιδεύσει συνολικά τον κάθε ασκούµενο µε στόχο την βελτίωση της υγείας του, την ηρεµία, τη συγκέντρωση του νου και την πνευµατική ανύψωσή του. Εάν όλα αυτά δεν προϋπάρχουν, τότε οποιοδήποτε σύστηµα εξάσκησης δεν είναι Yoga, αλλά απλά ένα ακόµη είδος κλασικής γυµναστικής (και ίσως επικίνδυνο).

Η εποχή που ζούµε έχει απαιτήσεις ποιότητας όχι µόνο στο υλικό επίπεδο αλλά κύρια στο νοητικό και πνευµατικό. Στα γυµναστήρια γυµνάζονται και εκπαιδεύονται πολλοί και όλων των ηλικιών άνθρωποι και κυρίως νέοι. Τα γνωστά παρατράγουδα µε την πρόσφατη Ολυµπιάδα όλοι τα γνωρίζετε… Να αφήσω λοιπόν τον Πλάτωνα µέσα από την “Απολογία του Σωκράτους” να απαντήσει στην ερώτησή σας και να καταλάβετε γιατί είναι απαραίτητη η εξύψωση του νου και του πνεύµατος µέσα στα Ελληνικά Γυµναστήρια…

«…περιφέροµαι µη κάνοντας τίποτα άλλο από το να πείθω τους νεότερους και του ηλικιωµένους ανάµεσά σας να µη φροντίζουν ούτε για τα σώµατα, ούτε για τα χρήµατα τους µε τόσο πάθος, παρά µόνο για την ψυχή τους, πώς θα γίνει καλύτερη, λέγοντας τους ότι η αρετή δε γίνεται από τα χρήµατα, αλλά τα χρήµατα και όλα τα άλλα ανθρώπινα αγαθά και τα ιδιωτικά και τα δηµόσια, από την αρετή…»

Ως υπεύθυνος καθηγητής της σχολής του IAFA και του τµήµατος της yoga, πήραµε την πρωτοβουλία και ξεκινήσαµε σεµιναριακούς κύκλους. Εισάγαµε όχι µόνο τους γυµναστές, αλλά και κάθε απλό ασκούµενο στο σύστηµα της Yoga που ήθελε να γνωρίσει τις τεχνικές σώµατος και νου, είτε για να βελτιώσει τη σωµατική και νοητική του υγεία, είτε για όσους ήθελαν να µπορέσουν να εκπαιδεύσουν σωστά άλλους ασκούµενους πάνω στα συστήµατα της Yoga.

Τι θα ‘θελες να τονίσεις στο τέλος, στους συνεργάτες, φίλους και µαθητές σου, για τη Yoga;

Ότι η Yoga εκτός από της σωµατικές και νοητικές ασκήσεις προτρέπει σε έναν τρόπο ζωής συνειδητό, υγιή και απολύτως ανθρώπινο. Όµως αυτός ο τρόπος ζωής είναι µια εµπειρία που δε µπορεί να κατανοηθεί διανοητικά και θεωρητικά µόνο, αλλά γίνεται ζωντανή γνώση, φυσικά µόνο µέσω της πρακτικής και της εµπειρίας…

Καλό είναι να θυµόµαστε την έκφραση του Pattabhi Jois:

“practice, practice, practice”

(Η συνέντευξη δόθηκε σε αθλητικό περιοδικό το 2004)