Εσύ … είσαι ο απ-έναντι και απ-έναντι είναι… Εσύ!..

  » Όταν ακούμε κάτι που είναι Αλήθεια και δεν κάνουμε τίποτα γι αυτό, τότε αυτή η αλήθεια γυρνάει και… Read more Εσύ … είσαι ο απ-έναντι και απ-έναντι είναι… Εσύ!..

Αφήστε όλα τα πράγματα να κυλούν … κι απλώς να υπάρχετε!..

Τι ομορφιά που υπάρχει σε ένα ποτάμι!.. Έχουμε ένα υπέροχο και τόσο σημαντικό «ποτάμι» μέσα μας να αξιοποιήσουμε τόσο στην… Read more Αφήστε όλα τα πράγματα να κυλούν … κι απλώς να υπάρχετε!..