Ένας αιώνας από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο 1918 – 2018… Πόλεμος και … Ειρήνη ;

» Have a complete break with the past and see what happens » Krishnamurti » Θέλουμε να αλλάξουμε τις εξωτερικές… Read more Ένας αιώνας από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο 1918 – 2018… Πόλεμος και … Ειρήνη ;