Ενημερωμένο (17/5/2018) πρόγραμμα μαθημάτων γ’ τριμήνου

Λήψη προγράμματος σε αρχείο pdf

Περιγραφή και πρόθεση μαθημάτων

https://www.facebook.com/Yogahome.gr

https://www.facebook.com/YogahomeInsight/

Advertisements