Πρόγραμμα διδασκαλίας β’ τριμήνου

Λήψη προγράμματος β’ τριμήνου (από 8/1/2018)

Πρόγραμμα διδασκαλίας α’ τριμήνου (εως 17/12/2017)

Λήψη ενημερωμένου προγράμματος α’ τριμήνου (έως 17/12/2017) σε pdf

https://www.facebook.com/Yogahome.gr

https://www.facebook.com/YogahomeInsight/

Advertisements