Πρόγραμμα Β’ Χειμερινής Περιόδου (τελευταία ενημέρωση 3/1/2023)

Νέο πρόγραμμα Γ’ Θερινής Περιόδου (έναρξη 3/4/2023, τελευταία ενημέρωση 21/3/2023)

https://www.facebook.com/Yogahome.gr