Ενημερωμένο πρόγραμμα μαθημάτων β’ τριμήνου

Λήψη ενημερωμένου προγράμματος (Φεβρουάριος 2018)

Περιγραφή και πρόθεση μαθημάτων

https://www.facebook.com/Yogahome.gr

https://www.facebook.com/YogahomeInsight/

Advertisements